Организация на Лятната духовна школа на Рила 2021 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛЯТНАТА ДУХОВНА ШКОЛА НА РИЛА 2021 г.

 

Любезни братя и сестри!

 

След среща и разговори с дирекция на НП „Рила“, Ви информираме за следното:
ЛДШ на Общество Бяло Братство в циркуса на Седемте езера ще се проведе в периода 01-27.08.2021 г., при спазването на условия, които са определени съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването и действащия план за управление на Дирекция на НП „Рила“.

 

Школата ще работи от 1 август до 27 август 2021г.
(съобразено с разрешението от Дирекция НП „Рила“) с дневен режим: 05.30 – 22.00 часа;
Откриваща работна група: 22.07-31.07.2021 г.
Закриващата работна група; 28.08 -30.08.2021 г.
Молитвени бдения – 14, 15 и 16 август 2021 г.;
Чистене на циркуса на Седемте езера – на 17 август 2021 г.;
Събора на Бялото Братство е седемдневен от 19 до 25 август .

 

Комендант на лагера е брат Атанас Атанасов от град Шумен, а заместник-комендант е Станчо Станев.

 

Участието става по групи, и всяка група да има отговорник, който да съгласува действията си с коменданта на лагера. Ако ръководителя на групата няма да участва, да се избере отговорник, който да се представи за връзка с коменданта на лагера.

 

Транспорт до х. Пионерска ще има. Записването трябва да става максимум 5 дни предварително, а като краен срок – 17 ч. вечерта на предния ден.
Транспорт: Багажът ще се изкачва с коне до лагера всеки ден от х. Пионерска до 12 ч. Той трябва да бъде опакован добре в денкове и етикетиран с телефон и име. Багажът се разтоварва от конете на входа на лагера/ до хижата/.Цената на транспорта е 30 лв./ за кон с багаж до 60 кг./
Комендант: Атанас Атанасов – 0896669765
Заместник комендант. Станчо Станчев – 0878194136
За транспорт с коне /самостоятелно записване/ Спас – 0898224482
За транспорт с автобус /самостоятелно записване/ Кирил – 0886906018
Георги Ангелов – 0888 705827 /само при нужда/

 

На разположение сме за въпроси,
Братски съвет

Прогноза за времето

Още новини