Молитвата

За молитвата

Молитвата е велико състояние на душата, чрез което човек влиза в съзнателна , разумна връзка със съществата, които са завършили своето развитие.

Истинската молитва събужада подсъзнанието и свръхсъзнанието на човека, т.е. Божественото в него.

Молитвата е необходима за душата. Тя е първият признак, че човек е влязал в Божествения път. Затова винаги ,когато дойде настроение за молитва, трябва да се молите.Отложите ли, възможно е вече Духът да не дойде. Молитвата е най-силния акт в човешкия живот.Тя концентрира човешката мисъл, човешките чувства и човешката воля в едно.С молитва и пеене се храни душата на човека.

Молитвата представлява велико почитание и уважение, велика любов, която трябва да имате към онази първична причина, която ни е дала живот.

Тя е метод, чрез който човек се свързва с природата.

Молитвите на хората са необходими за сваляне на всички енергии от невидимия свят, които ще се използуват за развитието на цялото човечество.

Молитвата представя духовен метод за постигане на човешките желания.

Всяка молитва е творчески акт, тя създава условия за растенето на душата.

Молитвата е тониране на сърцето. Да се моли човек, означавада храни сърцето си.

Всяка молитва може да действа, само ако е придружена с Любов, защото не може да произнесе човек молитва, ако Духът не е изпълнил сърцето му, защото Божественият Дух е този, Който я произнася. Молитвата е насочване на сърцето към Бога и концентриране на ума, за да можем да възприемем известни Божествени течения. Те трябва да минат през сърцето ти, да ги почувстваш и тогава ще можеш да се молиш. Затуй сърцето трябва да бъде горещо и отворено, за да минават тия Божествени течения и да се хроникират твоите нужди горе и долу. Ангелите, които са във връзка с тебе, ще ти покажат от какво имаш съществена нужда.
Който се моли от сърце, той непременно ще получи отговор. Но не си пожелавайте той винаги да бъде положителен. Понякога вашите желания не съвпадат с Божествения ви път. Молейки се , вие ще разберете дали сте в него или извън него.

Как да се молите?


Ще се молите прави, с отворени очи, с отворени ръце, гледайки направо, в посока, перпендикулярна на челото, на изток.
Първо ще се молите за необходимото , без което в дадия случай не можете. Ще поставите само едно желание. Ще се молите бевно, с ясно изречени думи и с разположеине на духа.
Не използувайте дълги молитви. Те не омилостивяват господа.
Не четете постоянно една и съща молитва. / Допуска се изключение само за молитвите, дадени от Учителя за всеки ден./
Помнете, че да се молиш “означава да се освободиш от всичките отрицателни мисли и чувства и така чист да се явиш пред Бога.