Планината

Защо е необходимо да ходим в планината?

Поклонение и свещенодействие

Ходенето на планината е поклонение, свещенодействие. Като отидете на планината, трябва да имате нейното разположение.

Излизане от средата, в коята сме потопени

Човешките мисли, чувства и желания гравитират към известни центрове, каквито са градовете и селата. Те образуват среда, в която човек е потопен. Тя не винаги е благоприятна за него. Необходимо е понякога да излезем от нея, да бъдем в непосредствен контакт със силите на природата, да се пречистим, обновим, подкрепим, да почерпим вдъхновение и сили за работа.

Познаване на себе си

В планината ще познаете своето истинско естество, ще откриете своите възможности за развитие.

Събуждане на Божественото у нас

Като се събирате на планината, вие ще имате за цел да събудите Божественото у вас и да се научите да го оценявате. Вятърът ще вее за вас, реките ще текат за вас, Слънцето ще грее за вас, планината ще е създадена за вас.

Възстановяване връзката с Бога

В планината ще възстановите връзката си с Бога. Там ще имате най-добрите условия. Работете съзнателно върху себе си. Божественото слиза периодически, за да ни помогне да възстановим Божествената хармония. Сега сме в такава хармония. Ако не я използвате, ще чакате друго време. Божествената връзка е ключ към всички тайни.

Свързване с Божията мисъл

Божествената мисъл се изразява в разни форми: звездите, Слънцето, Луната, човекът, животните, растенията, минералите и всичко около нас. Свържете се с Божията мисъл и здравето във вас ще се възстанови. Мисълта е сила, която може да лекува. Вашата цел е да образувате връзка с Бога чрез външната природа. Когато сте в планината, ще приемете Божествените мисли и ще ги изпращате по целия свят.

Разбиране на волята Божия и нейното изпълнение

Вие сте дошли на планината, за да разберете волята Божия и да я изпълните, да се облагородите и да се върнете обновени. Вие сте дошли на планината, за да образувате връзка между физическия и духовния свят. Ако мислите, че няма никой на планината, много се лъжете. Цялата планина е пълна с очи. Като минавате, те ви гледат. Ако ви се отворят сега очите, ще видите пред себе си един друг свят.

Връзка с напреднали същества

Като съзерцавате величествения свят на планината, когато сте в досег с камъните, цветята, езерата, вие се свързвате с напредналите същества. Те ще ви помагат.

Каква е дълбоката духовна същност на планината?

Форми, в които Бог се проявява

Когато отивате сред природата, считайте, че това са форми, в които Бог се проявява. Навсякъде откривайте неговото присъствие.

Свят на Бога

Чувствайте, че планината е свят на Бога, на Любовта, че сте потопени в този свят и трябва да изпълните великите му закони. Човек се ражда на Земята, за да обича Бога. Няма по-голямо постижение от това.

Въплътена мисъл

Природата е жива и разумна. Сред нея има изложба, приготвена от хиляди години. Трябва да чувствате, че има нещо повече от това, което виждате отвън. Материалният свят е въплатена мисъл.

Великият план

Тези форми в планината са работени в течение на милиони години от разумни същества по един велик план.

Енергии

В планината са складирани грамадни енергии във въздуха, скалите, водите, дърветата, цветята. Тези енергии влияят на човека и той може да ги използва за свое добро.

Акумулатори на енергия

Планините представляват акумулатори на енергия. Върховете трансформират слънчеви енергии, които идват на Земята.

Място за посветени

Когато един човек, без друга, по-дълбока вътрешна работа, стои по-дълго време в планината, загрубява. Ето защо планината е място за посветени. Понеже там те работят много интензивно духовно, не загрубяват.

Кои са основните упражнения, задачи и правила, свързани с пребиваването на планината?

Работа заедно

Смисълът на живота не е в уединението, в отделянето от хората. Бог е свързал хората, за да работят заедно. Привилегия е да общуваш с което и да е същество, понеже е създадено от Бога.

Работа над себе си

Наблюдавайте и изучавайте природата с цел да преустроите своя живот. Това е работа над себе си.

Изучаване на планината

Изучавайте планината. Съставяйте си всеки ден по една малка програма. Събирайте се, четете заедно, изучавайте геологията, метереологията, минералологията, астрономията, камъните, тревите, цветята, водите, насекомите, небето, облаците, линиите на билата и върховете. Учете се да рисувате. Изучавайте всичко, което оказва влияние върху вас.

Ходене по високите места

По високите места ще вървите бавно. На сто метра спирайте за 30 сек. и дишайте. Така при тизи малки почивки ще приемете енергии. В планината трябва да вървите внимателно. Като се качвате или слизате, трябва да се молите. Човек пада, защото не се моли.

Дълбоко дишане

В планината прилагайте упражненията за дълбоко дишане. Въздухът е носител на Божествени мисли, които можете да предадете на мозъка си. Ето защо, когато дишате, съзнанието ви трябва да бъде будно.

Хигиенни правила

В планината пийте само топла вода. Тя е едно от средствата да не се губи вътрешната топлина. Яжте преди да е залязло Слънцето. Винаги бъдете добре облечени. Пазете се да не загубите нормалната топлина на тялото си. При изпотяване веднага се преобличайте.

Измиване

Ако искате да се ползвате от условията в планината, то три пъти на ден трябва да си измивате краката до колената. Измивайте и лицето си, но с топла вода. Пазете тялото си винаги чисто. Старайте се порите на кожата ви да бъдат отворени.

Лечебно действие на Слънцето

Много енергия има в планините. Тази, която е вложена в камъните лекува. Използвайте заоблени, гладки, твърди камъни, изложени на юг или на изток, огряни от Слънцето. Трябва да седите на тях към обяд, когато са затоплени. Тогава можете и да си измивате краката, да се събувате и да ходите боси по тревата или по топли и гладки камъни.

Хранене с благодарност

Никога не се хранете, когато сте неразположени. Щом не сте доволни във вас има процес, който ще се отрази върху кръвообръщението ви. Ако сте разположени, ще се нахраните с по-малко храна и ще извлечете по-голяма количество енергия от нея.

Чистене на изворите в планината

Има закон: Каквото направите отвън, ще стане вътре и вътре във вас. Като наредите нещата вън, ще се наредят и вашите мисли. От друга страна, каквото направите около вас, това ще се отрази върху цялото човечество. Като очистите изворите в планината, ще допренесете за повдигането на този народ и на човечеството. Ще влеете нов подтик в техния живот.

Трансформиране на енергиите чрез изворите

Всички извори са хубави като метод за трансформиране на енергиите, на тъжните състояния. Като гледате водата, от нея излиза особена разумна сила, която действа върху вас, уравновесява силите ви.

Нареждане на фигури с камъни

Всеки един от вас може да нареди от камъни една разумна фигура. Направете окръжност, триъгълник, две успоредни линии, буквата “Л” или думата “Любов”. После други ще ги видят или прочетат. Това ще ви ползва. Ще ползва и човечеството, понеже идеите, вложени във фигурите и думите работят като живи. Във всяко камъче, което е захвърляно някъде, има желание да се помръдне и като го поместите, то изпитва голяма радост. Големите камъни не трябва да се бутат, защото някои са поставени от природата. Те са пунктове и имат връзка със съществата.

Паневритмия

Чрез Паневритмията ще се научите как да приемате силите на природата(Слънцето, планината). Има закон в природата, че което направите отвън, направено е и вътре във вас, в света на вашите мисли и чувства и че, което направите долу, направено е и горе. Всичко, което направите в планината, има отражение в социалния живот.

Хармония и възпитание

Панивритмията носи хармония и възпитание. С нея постепенно ще развиете мекота.

Хармония между хората

Когато на планината няма хармония между хората, времето се разваля. Планинските места са крайно опасни. Там атмосферата е толкова чувствителна, че ако направите нещо отрицателно, ще пострадате. В града нищо няма да стане, но ако го направите в планината, ще имате неприятности. Като вървите, не бързайте, не се смущавайте. На малкото, което имате бъдете благодарни. Дръжте в ума си мисълта, че нещата в света са оправени. Понеже и вие сте част от Космоса, то и вашите работи са оправени.

Обикване на времето

Ако вие обикнете времето и то ще ви обикне. Не трябва да се страхувате от него.

Вътрешна интензивна духовна работа

Когато работи човек на планината вътрешно и интензивно, използва условията за повдигане на духа. Всичко, което вършите с разположение, е Божествено, а което с неразположение – човешко.

Проява на интерес и усилие

На планината трябва да си създавате разнообразна работа, Без усилие нищо не се постига. Трябва да правите усилие, за да проявите интерес. Само като видят от разумния свят, че правите усилие, тогава ще ви дадат знание и сила. А когато чакате – няма да ви се даде нищо.

Гледане не само с очите, но и с духа

Когато наблюдавате заобикалящия ви свят трябва да помните, че чрез него се проявява Вечното. Ако гледате не само с очите си, но чрез тях и с духа си, ще ви се открият велики тайни. Ако не можете да изучавате външния свят, как ще изучавате вътрешния? Когато отивате всред планината считайте, че това са форми в които Бог се проявява. Ако не гледате така на планината, тогава какво ще разберете от нея?

Без грижи и тревоги

Природата обича да нямате никакви тревоги и грижи, когато отидете всред нея. Потребно й е най-малко една седмица, за да ви освободи от всички тези неща и после да влее във вас от своето съдържание. Дръжте в ума си мисълта, че нещата в света и в цялата Вселена са оправени. Понеже вие сте част от тях, то и вашите неща са оправени.

Прощаване с планината

Хубавите неща, хубавите картини, които остават във вас ще ви ползват. В подножието на планината, на тръгване кажете формулата: “Благодаря на Бога, Учителя и на всички светли същества, които ми помогнаха да работя във великото училище на природата”.