Наряд

Пояснения за същността на духовния наряд

Синонимите на наряд са задължение и дежурство. Но понякога към тях могат да бъдат прибавени или някаква програма, или ред на мисли, които трябва да бъдат следвани.

В Братството има такава духовна програма, която се следва от определена Братска група най-често по време на събори, празници, при посрещане на изгрева на слънцето или малко след неговия залез /вечерен наряд/.

Мисля, че Учителят е въвел нарядите още при срещата си с първите си ученици. Макар че те са духовна практика още преди Неговото раждане. Но в ранните години на Братството са липсвали песните, защото са били създадени по-късно. Тогава са се казвали молитви, формули и са се чели стихове от Библията.

Най-вероятно днешният вид на нарядите е бил въведен десетина години преди 9.9.1944 г. Но това е само мое предположение.

Пълният наряд съдържа песни, формули, молитви и избрани стихове от Библията, които са подбрани така, че тематично да са свързани с повода за наряда /напр. 22 март, 27 декември, 19 август../

Заради ”забързаното” ни ежедневие днес често стиховете се изпускат. Те много рядко се четат и когато нарядът е във връзка с някои от духовните класове /МОК,ООК../

Основните цели на наряда са две: постигне на духовна хармония между братята и сестрите в съответната група и постигане на духовна връзка с по-висши светове и с Учителя. Когато нарядът се изпълнява концентрирано и вдъхновено, изключително много положителна духовна енергия протича през телата на присъстващите. Аз съм присъствал на духовни срещи, където един от присъстващите не издържа на енергиите и му прилоша. Но тогава от значение беше и общият брой на присъстващите братя и сестри – 13. Най-неподготвеният и като тяло, и като дух -трудно може да понесе такава силна духовна енергия. Но прилошаването е свързано само с едно леко отмаляване и виене на свят.

Молитвите ,песните и дори думите, които се четат, са с огромен енергиен заряд. Именно тази е причината Учителят да не чете беседи, които са на много високо енергийно ниво /като текст/. Доколкото аз знам, той е направил само един опит, за да докаже силата на словото си. И всички слушатели….заспали.

Официалните наряди, които се изготвят за различни празници, преди около 10-15 години се изготвяха от брат Светозар Няголов. Но кой е авторът на днешните – мога само да гадая.

Нарядите в школата на сайта /www.bratstvoto.net / ги създавам аз, а беседите се подбират от техническия админ Георги Маринов. Около десет години много духовни българи, у нас и по света, влизат в хармония помежду си чрез тях.

Самият процес на изготвяне на един наряд е доста труден и най-вече – отговорен. Той не е произволен подбор на песни, формули, молитви. Необходимо е много добро съчетаване на съдържание, тонове, ритмика и език /български, ватански/ на песните. Много добри резултати се получават, когато се направи връзка между беседата/лекцията/ и някои от молитвите, песните или формулите, които са непосредствено преди четенето. Добре е да има съразмерност /като брой/ на песни, молитви и формули преди и след наряда. Аз често избирам формулата шест плюс шест.

С някои песни може само да се започне /Фир-фюр-фен – заради мощните и енергии/. Не е препоръчително тя да се пее във вторник или след залез слънце. Някои се пеят в края на наряда /На Учителя/. Има песни, които са си като братчета и сестричета. Събрани заедно, те имат мощна сила. Такива са Бог е любов, Духът Божи и В начало бе Словото.

Но това са мои духовни наблюдения и информации, получени на Рила.

В нашето модерно технологично време можете да си правите/четете/ наряда, ползвайки интернет. Естествено, духовните резултати могат да дойдат по-бавно. Но, според мен, всичко зависи и от конкретния духовен човек. От неговата искреност пред Бога и Учителя, и от неговата концентрация. Защото съм виждал духовни групи, които само си мислят, че правят духовен наряд.

Брой на елементите на духовните наряди

Първото важно условие е да прецените къде, кога, с кого и с каква цел ще правите духовния наряд.

Най-малкият брой елементи могат да са три /песен, молитва, формула/. Това се случва много рядко и има условия. Участниците в наряда трябва да се познават много добре, да могат да вършат заедно духовна работа, да навлизат много бързо в молитвено състояние и да са подбрали подходящите елементи.

Духовен наряд от четири или пет елемента не ви препоръчвам да правите. В него или ще има доста противоречия /при 4/ и преодоляване на ”квадратури” или елемент на незавършеност или излишен ”летеж” /при 5/. Нещо няма да ви достига.

Елементите могат да бъдат от шест до дванадесет. Зависи от условията. Аз не бих използвал 8 и 11 елемента. Важно е да се знае дали ще има стихове от Библията и беседа/лекция/. Ако има беседа – тогава поне 9. Тогава ще има завършеност.

Един от важните въпроси е да си отговорите какъв вид наряд искате да правите – с равни ”криле” и ”център” или с равнопоставеност на двете начала /мъжкото и женското/. В първия случай елементите са 7, 9, 11, а във втория 6, 10, 12. Когато броите елементите – бройте текстовете от Библията за един елемент /когато ги включвате/

В зависимост от ”дължината” на целия наряд /с беседата/, ще подберете и ”дължината ” на всеки елемент. При по-дълги духовни наряди не се ползват дълги песни с повторения, дълги молитви и формули от няколко изречения.

Тук коментирам нарядите, които са извън тези за всеки ден. Такива са празничните, в ЛДШ и др…. Няма проблем, ако понякога ги съчетават. А що се отнася до въвеждащия сутрешен наряд /за формулите/ – той е кратък. Естествено, зависи от свободното ви време и молитвената ви нагласа.

Няма забрана духовните наряди да се правят и от един човек.

За празнични наряди – най-добре е елементите да са поне 10. Така се слага и ново начало /1/ и се внася хармония /0/. Но най-добре такъв наряд се разполага в 12 елемента.

За ЛДШ – там е по-трудно…А и зависи колко дълга е беседата /за сутрешния/. Аз не бих правил наряд под девет елемента,а ако е възможно -десет.Беседата ще бъде пета .Вечерта малко по-трудно се издържа/от някои/ ,Те бързат за …вечерни приказки.Но един стегнат наряд от поне девет елемента няма да отегчи.Ако е за работна група-може и седем.Тогава умората е по-голяма.

Когато коментираме много дълги духовни наряди – пример може да дадем с братската група от Айтос/поне преди години/. Ще се опитвате да ”вкарвате” целия си наряд в рамките на 50 мин.това е пределът за концентрация на възрастните /според риториката/.

Първи елемент (начало) на наряда

Какъв трябва да бъде първият елемент песен, молитва, формула?

Аз бих започнал духовния наряд с песен. Рядко бих използвал молитва. Ако го направя – тя няма да бъде много дълга и от популярните /Добрата молитва или Отче наш/. Не бих използвал формула. Тя е прекалено кратка за навлизане в наряда. Може да се използва за преход между молитва и песен, за ограждане на наряда, за финал, за връзка с беседата /лекцията/.

Защо предпочитам песните за начало? Според мен, с тях по-лесно става хармонирането на тези, които правят наряда. Музиката е общуване с ангелския свят. Ако сте избрали да започнете с песен, е важно да подберете правилно вида й.

Какви могат да бъдат вариантите? Можете да се съобразите с темата на наряда, с песента за деня или с желанието за допълнително хармониране. Такива са песните ”Аум”, ”Вехади”, ”Махар Бену Аба”, ”Бог е Любов”, ”В начало бе Словото”. Важно е да не са бързи. В никакъв случай не включвайте и братски песни. Съобразете се и с факта, че обикновено има ”пакети” от песни. Ватанските се хармонират с ватански и следват една след друга/като песни, а не като елементи по място/. Изключение може да има за ”Аум’ ‘и ”Вехади”, които са универсални, когато са първи….Не ви препоръчвам ”Аум” за друго място, а ”Вехади” – рядко и то – в група с други ватански песни може да е след първата.

Песните в духовния наряд

Какви трябва да бъдат песните? Как трябва да бъдат подредени? Има ли изискване за връзка между тях?

Песните трябва да бъдат от Учителя. Изключения може да има само за някои песни, които са посветени на него или на изгрева на Слънцето /по-медитативни /.

Ако първата е за хармониране /с ватански текст/, то другите могат да бъдат различни, но със същото или подобно темпо. Напр. Вехади и Бог е Любов.

Добре е да разделите духовния наряд на две части: до беседата/лекцията/ и след нея.

В тези части използвайте еднотипни песни. Ето и пример: в едната част можете да използвате Бог е Любов, Духът Божи и В начало бе Словото, а в другата – Махар Бену Аба, Венир Бенир и Киамет Зену. Допуска се изключение само в случаите, когато последна песен е На Учителя.

Съчетаването на разнотипни песни обикновено води или до загуба на ритъм на наряда, или до липса на медитативност

Видът на песните зависи и от желаната ни цел.

Ако нарядът е празничен, то най-удачният финал е песен, посветена на Учителя, но в случаите на по-сериозна духовна работа е по-добре да се ползва някоя от по-медитативните песни.

В ЛДШ е по-добре вечерният наряд да не приключва ”възторжено”. Нали имаме духовна работа и през нощта? За сутрешния – може да се завърши с песен, която носи не само духовно послание /в по-бърз ритъм/, но е и на съвременен език. Началото може да е с песен, свързана с изгрева на Слънцето.

Ако няма библейски текст в наряда, можете да използвате песен или молитва с тематична връзка за преход. Но… забравете за формулите.

Формулите в духовния наряд

Какво трябва да бъде съдържанието на формулите в духовния наряд? Къде е тяхното място в духовния наряд?

ФОРМУЛИТЕ трябва да са познати, въздействащи и да не са безлични. В повечето случаи те трябва да са след песните. Това означава, че можем да включим формула още на второ място в наряда.

Друго характерно място за тях са последните елементи на наряда. Там обикновено се казват: ”Нека Божият мир и Божието благословение да залеят цялата земя.”, “Да се прослави Бог в бялото братство и да се прославят белите братя в Божията любов.” или ограждащата формула ”В изпълнение на Волята на Бога е силата на човешката душа”. Това са най-популярните, но можете да откриете и други.

Молитвите в духовния наряд

Къде е мястото на молитвите в духовния наряд? Какви трябва да бъдат /съдържание, обем…/? Какъв трябва да бъде техният брой?

Най-добре е да са две. Едната – в първата част на наряда, а другата – във втората. В първата част може да е след втората песен. Първата молитва може да е молитвата за деня, а втората – най-често ”Отче наш”. ”Добрата молитва” може да е в първата част /след тематична песен/, а понякога – във втората.

При масови наряди – използвайте популярни молитви, които не са дълги. Не оставяйте молитвата във втората част последна. След нея може да е песен или по-рядко – формула.