Кодекс на ученика

ОТ

Лятната планинска духовна школа

Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина, Божията Добродетел и Божията Правда да пребъдат с нас на Рила!