Дишане

За дишането

 

Ако не дишаш правилно и храносмилането не става правилно; ако храносмилането не е правилно и кръвообращението не става правилно; ако кръвообращението не е правилно и мисълта, и чувствата не са правилни.

Когато човек диша изправен на крака се засяга повече главния мозък. Друг начин на дишане е в седящо положение, тогава се засяга симпатичната нервна система. А може и да се легне, при което ръцете се поставят под задната част на главата с отворени длани. Тогава се влиза във връзка със силите на земята. Гръбначният стълб трябва да е изправен.
И трите начина имат специфични резултати.

Вдишването трябва да става бавно и дълбоко Задържането трябва постепенно да се увеличава, за да има време да се възприеме от организма не само кислорода, но и праната, която прониква въздуха.
Издишването също трябва да става спокойно и бавно. След издишване никога да не се задържа въздуха. Дишането да става през носа.
Да се брои , както бие пулсът на сърцето.
При дишане през едната ноздра, другата ноздра леко да се затвори с палец, а да не се притиска силно.
Дихателните упражнения да се правят преди ядене или 2-3 часа след ядене. Хубаво е да се правят на открито.

При вдишване, задържане и издишване човек трябва да има хубави чувства и мисли.
При вдишване да се осъзнава как приетата прана прониква целия организъм, как отива до всички органи и системи на тялото.
При задържане на въздуха да се осъзнае как тази прана се усвоява от всички клетки на тялото, от всички органи и как внася във всички тях сила, здраве, живот и обнова.
При издишване човек да осъзнава как всички клетки , органи, системи, така проникнати с животворна сила, са вече напълно активни и проявяват навън в своята дейност жизнените сили, които са приели.

Механичното задържане на въздуха не е достатъчно.Преди всичко , човек трябва да се стреми да свърже дишането със слънчевия възел. Слънчевия възел е столица на човека и истинското му сърце обитава там, под лъжичката. В лявата страна на гърдите е физическото сърце, а духовното сърце, което регулира, е слънчевия възел. Когато ние не спъваме слънчевия възел, тогава дишането става правилно и ние приемаме изобилен Живот. Слънчевият възел е мястото, чрез което човек общува със Слънцето или с централното място на Живота. Най-първо човек трябва да се свърже от този център със Слънцето, но не само с видимото, а и с онова Духовно слънце, което изгрява в един разумен свят.

Има една прана , която се усвоява през лявата ноздра, и друга, която се усвоява от дясната. През лявата се приема магнетичното течение , което има връзка със слънчевия възел. То се нарича Слънчево течение. А през дясната се приема електричното течение, което се нарича лунно течение. Първото има връзка със сърцето, а второто – с ума. Когато искаме да развием повече сърцето, вдишваме повече с лявата ноздра и издишваме през дясната. А когато искаме да развием ума, вдишваме през дясната и издишваме през лявата ноздра. Така установяваме равновесие между ума и сърцето, а също между електричеството и магнетизма.И когато сменяме дишането – ту през лявата, ту през дясната , то уравновесяваме двете течения.

Когато издишваме въздуха чрез просвирване, то е за гимнастика на дробовете, за тяхното усилване , а когато го издишваме с дъх, пречиства нервната система.

Щом се карате и нервирате, това означава, че не дишате дълбоко. Когато сте неразположени, неспокойни правете дихателни упражнения. Дишайте дълбоко , като задържате до 100 бройки.
Ако ви боли стомаха, направете четири пъти дневно по 6 дихателни упражнения и ще ви мине.
Тези,чиито лица са сбръчкани, почнат ли да дишат дълбоко то след 3-4 месеца бръчките ще се опнат.

Дихателни упражнения

– Вдишване 16 бройки,
задържане на въздуха – 16 бройки
издишване 32 бройки.
Това ще го правите 3 пъти на ден – сутрин,на обяд и вечер.
Правете го 2-3 месеца, като не променяте бройките.

– Вдишвате бавно и дълбоко
задържане колкото може по-дълго
издишвате колкото може по-бавно.
Постепенно увеличавайте времето на задържане – минута, минута и половина, две и т.н.
Това упражнение е да увеличите способността си да задържате въздуха.

– Вдишване 10 секунди
задържане 10 с.
издишване 10 с.
През това време умът ви да е зает с възвишени мисли.
Да се прави сутрин, обед и вечер по 10 мин.

– Вдишване през лявата ноздра 4 бройки
задържане 16 бройки
издишване през дясната ноздра 8 бройки
Същото се прави през дясната ноздра вдишването, а издишването – през лявата.
Прави се сутрин ,на обяд и вечер по 10 пъти.

– Вдишване през лявата ноздра 7 бройки
задържане 10 бройки
издишване през дясната 9 бройки.
Това се прави сутрин и вечер по 6 пъти.
При утринните упражнения вдишването е през лявата ноздра , а при вечерните през дясната.

– Вдишване през лявата ноздра
издишване през дясната пет пъти.
След това обратното , вдишване през дясната и издишване през лявата 5 пъти.

– Вдишване 8 бройки
задържане 10
издишване 12 бройки
Всеки ден увеличавайте вдишването с една бройка, а задържането и издишването с по две бройки.
Това упражнение се прави сутрин , обяд и вечер.

– дишане, задържане, издишване – 6 бройки три пъти, после дишане , задържане, издишване – 10 бройки три пъти.

Дихателни упражнения с формули

Поема се въздух през лявата ноздра и мислено се произнася:
“Само Божията Любов е Любов!”.
Въздухът се задържа известно време и се издишва през дясната ноздра, като мислено се произнася същата формула.
Това упражнение се прави по десет пъти сутрин,обед и вечер.

Вдишване през лявата ноздра, като същевременно се и изговарят мислено думите: “Да се прослави Името Божие в мен”.
При задържане на въздуха се изговарят мислено думите:
“Да дойде Царството Божие и Божията правда в мен”.
При издишване : “Да бъде Волята Божия “.

Прави се в течение на пет минути. Тялото изправено.
Вдишването и издишването са бавни и продължителни.
Задържането трае колкото се може повече и времето се увеличава постепенно.
При вдишване: ” Благодаря Ти , Господи, че мога да приема чистия въздух, в който Си вложил Живота Си”.
При задържане: ” Радвам се, че мога да мисля за Твоето присъствие”.
При издишване: “Да благовестявам Твоето Слово”.

При вдишване: ” Господи, благодаря Ти, че приемам Твоята Любов заедно с въздуха”.
При задържане: ” Господи , Твоята Любов ме озарява и прониква в моето тяло, ум, сърце, душа и дух”.
При издишване: “ Аз проявявам Твоята Любов в моя живот. Пращам в света светлината на Твоята Любов”.

При вдишване: ” Сила ,живот, здраве” – три пъти.
При задържане: ” Сила ,живот, здраве” – три пъти.
При издишване: ” Сила ,живот, здраве” – три пъти.

Видео уроци за дишането